Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 17, 2018

DET VAR EN GÅNG handlar om kulturarvet sett genom konservatorers ögon. I det här avsnittet berättar Maria Franzon på Nationalmuseum och Alissa Anderson på Riksantikvarieämbetet mer om konservatorers arbete. De välkomnar också konservatorer och andra som på olika sätt jobbar med dokumentation varmt välkomna...