Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 24, 2019

Fortsättning på avsnitt 2 från Konserveringsdokumentationskonferensen på Nationalmuseum i Stockholm den sjätte och sjunde december 2018. Vi möter fler föreläsare, deltagare och lyssnar av några workshops och avslutande runda bordsdiskussioner.


Jan 24, 2019

Vi tar er med till Konserveringsdokumentationskonferensen på Nationalmuseum i Stockholm den sjätte och sjunde december 2018. Vi får höra intervjuer med både föreläsare och deltagare på konferensen.