Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 29, 2020

Detta är ett bonusavsnitt om hur coronapandemin har drabbat konservatorer i Sverige. Vi gör nedslag på tre olika arbetsplatser och hör hur pandemin har påverkat dem, vi hör: Malin Sahlstedt som är konservator på Vasamuseet, Veronika Eriksson som är konservator på Nationalmuseum och Susanna Ohm som är...


Oct 9, 2020

Välkommen till ett podavsnitt för att uppmärksamma Konserveringens dag 2020!
 Syftet med Konserveringens dag är att uppmärksamma konservering och det viktiga arbetet konservatorer gör för att bevara vårt gemensamma kulturarv och säkerställa det för framtida generationer. Målet med dagen är att fler ska...


Mar 22, 2020

Vad mer kan vi lära oss om kulturarvet? Ett avsnitt om nya tekniker för dokumentation och om utvecklingen inom konservatorsyrket. Något som utmanar och utvecklar konservatoryrket är teknikutvecklingen och digitaliseringen som pågår i samhället. Ny teknik och nya metoder för att analysera och arbeta med material...


Mar 15, 2020

Att bevara eller låta vara? Del 2. Ett avsnitt om etik och vad en konservator egentligen konserverar. Vi fortsätter att prata om etiken inom konservering. Vi gör ett besök på Studio Västsvensk konservering i Göteborg. Här finns konservatorer med olika inriktningar som arkeologi, textil, papper och metall och vi...


Mar 8, 2020

Att bevara eller låta vara? Del 1. Ett avsnitt om etik och svåra avvägningar inom samlingsförvaltning. Det här avsnittet ägnar vi åt etiken inom konservering. Anledningen är att det är ett komplext ämne och ett som en konservatorn alltid måste förhålla sig till och ständigt behöver ifrågasätta. Det kan...