Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 22, 2020

Vad mer kan vi lära oss om kulturarvet? Ett avsnitt om nya tekniker för dokumentation och om utvecklingen inom konservatorsyrket. Något som utmanar och utvecklar konservatoryrket är teknikutvecklingen och digitaliseringen som pågår i samhället. Ny teknik och nya metoder för att analysera och arbeta med material...


Mar 15, 2020

Att bevara eller låta vara? Del 2. Ett avsnitt om etik och vad en konservator egentligen konserverar. Vi fortsätter att prata om etiken inom konservering. Vi gör ett besök på Studio Västsvensk konservering i Göteborg. Här finns konservatorer med olika inriktningar som arkeologi, textil, papper och metall och vi...


Mar 8, 2020

Att bevara eller låta vara? Del 1. Ett avsnitt om etik och svåra avvägningar inom samlingsförvaltning. Det här avsnittet ägnar vi åt etiken inom konservering. Anledningen är att det är ett komplext ämne och ett som en konservatorn alltid måste förhålla sig till och ständigt behöver ifrågasätta. Det kan...


Mar 1, 2020

De långa tidsperspektiven. Ett avsnitt om magasin, riskhantering och bevarande av museisamlingar. I det här avsnittet kommer vi att prata om risker i samlingar. Hur identifierar och hanterar konservatorer dessa risker? Vi besöker konservatorerna Anna Adrian och Anna Javér som jobbar med ett spännande projekt i...