Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 29, 2020

Detta är ett bonusavsnitt om hur coronapandemin har drabbat konservatorer i Sverige. Vi gör nedslag på tre olika arbetsplatser och hör hur pandemin har påverkat dem, vi hör: Malin Sahlstedt som är konservator på Vasamuseet, Veronika Eriksson som är konservator på Nationalmuseum och Susanna Ohm som är...


Oct 9, 2020

Välkommen till ett podavsnitt för att uppmärksamma Konserveringens dag 2020!
 Syftet med Konserveringens dag är att uppmärksamma konservering och det viktiga arbetet konservatorer gör för att bevara vårt gemensamma kulturarv och säkerställa det för framtida generationer. Målet med dagen är att fler ska...