Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 16, 2021

Vi träffar Katrin Hinrich Degerblad, Riksantikvarieämbetet, och Mathias Strömer, Gotlands museum, för att prata om Färgforum. Det är en konferens som hålls varje år för de yrkesgrupper som på olika vis jobbar med färg och färgundersökningar.

De flesta konservatorer har säkert hört talas om Färgforum...