Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 21, 2022

Vi pratar med Erika Hedhammar på Riksantikvarieämbetet om kris- och krigsberedskap inom kulturvården i Sverige.

  • Hur ser beredskapen ut på museer och arkiv i Sverige?
  • Hur ska man förbereda sig?
  • Vad ska katastrofplaner innehålla?
  • Vad är nyttan med krisövningar?

Riksantikvarieämbetet har en webbsida där de har...


Mar 29, 2022

This is a bonus episode in English about the situation in Ukraine from a conservator’s perspective. 

On the 25th of March we talked to Anastasiya Serdyukova from Ukraine who is doing her internship at the National museum in Stockholm. 

In the interview Anastasyia gives us a gripping image about what it’s like for...


Mar 17, 2022

Under covid-19-pandemin har förflyttningar av museiföremål blivit betydligt mer komplicerade på grund av reserestriktioner. En lösning blev att använda mer virtuella, eller digitala inslag, i kurirandet.

Frågan är nu om pandemin har gjort de här virtuella inslagen permanenta? Vilka är i så fall fördelarna...


Feb 17, 2022

Vi tar pulsen på vad som händer med de etiska reglerna inom ICOM och ECCO.

ICOM har under några år omarbetat sin museidefinition och därför pratar vi med Linda Lundberg som sitter i ICOM:s styrelse. Vi undrar hur det går med det arbetet och om en förändrad definition också kommer att påverka de etiska...


Jan 20, 2022

Vi pratar med Johanna Nilsson, Caroline Owman och Charlotta Bylund Melin om hur det är att doktorera och forska som konservator. De berättar hur de valde sina forskningsämnen, vilka utmaningarna var och förstås vad som var roligt. Sedan reder vi ut varför ska man forska som konservator och om man vill göra det...