Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 17, 2022

Vi tar pulsen på vad som händer med de etiska reglerna inom ICOM och ECCO.

ICOM har under några år omarbetat sin museidefinition och därför pratar vi med Linda Lundberg som sitter i ICOM:s styrelse. Vi undrar hur det går med det arbetet och om en förändrad definition också kommer att påverka de etiska...