Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 29, 2022

This is a bonus episode in English about the situation in Ukraine from a conservator’s perspective. 

On the 25th of March we talked to Anastasiya Serdyukova from Ukraine who is doing her internship at the National museum in Stockholm. 

In the interview Anastasyia gives us a gripping image about what it’s like for...


Mar 17, 2022

Under covid-19-pandemin har förflyttningar av museiföremål blivit betydligt mer komplicerade på grund av reserestriktioner. En lösning blev att använda mer virtuella, eller digitala inslag, i kurirandet.

Frågan är nu om pandemin har gjort de här virtuella inslagen permanenta? Vilka är i så fall fördelarna...