Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 21, 2022

Vi pratar med Erika Hedhammar på Riksantikvarieämbetet om kris- och krigsberedskap inom kulturvården i Sverige.

  • Hur ser beredskapen ut på museer och arkiv i Sverige?
  • Hur ska man förbereda sig?
  • Vad ska katastrofplaner innehålla?
  • Vad är nyttan med krisövningar?

Riksantikvarieämbetet har en webbsida där de har...