Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 15, 2020

Att bevara eller låta vara? Del 2. Ett avsnitt om etik och vad en konservator egentligen konserverar. Vi fortsätter att prata om etiken inom konservering. Vi gör ett besök på Studio Västsvensk konservering i Göteborg. Här finns konservatorer med olika inriktningar som arkeologi, textil, papper och metall och vi pratar om olika utmaningar som de möter. Vår guide på Studio Västsvensk konservering är Ingrid Godfrey Nyström och dessutom hör vi Lottie Benjaminsson, Martin Eriksson, Carl Brädde.