Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 25, 2021

I det här avsnittet besöker vi dag två av Nordiska konservatorsförbundets 22:a kongress 2021.

Lyssnat gärna på det föregående avsnittet från kongressens dag ett!

I det här avsnittet intervjuas Nina Robbins, Lisa Edgren, Malin Borin, Mathilda Sundström, Ann-Cathrin Rothlind.

Musik: Ludvig...


Nov 25, 2021

Konserveringspodden besökte Nordiska konservatorsförbundets 22 kongress som hölls i Stockholm i oktober 2021. Vi pratar med föredragshållare, besökare och arrangörer från den första av kongressens två dagar.

Intervjuade är: Alissa Andersson, Natasa Nemecek, Michaela Florescu, Zuzanna...


Nya avsnitt!

Nov 22, 2021

Torsdagen den 25/11 händer det! Ny säsong och ny färg, men samma högaktuella innehåll som tidigare. Håll utkik och lyssna in.