Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 8, 2020

Att bevara eller låta vara? Del 1. Ett avsnitt om etik och svåra avvägningar inom samlingsförvaltning. Det här avsnittet ägnar vi åt etiken inom konservering. Anledningen är att det är ett komplext ämne och ett som en konservatorn alltid måste förhålla sig till och ständigt behöver ifrågasätta. Det kan handla om att behöva göra aktiva val kring vilken av föremålens olika aspekter det är som ska bevaras. Det kan också handla om att att göra avvägningar mellan bevarande och tillgängliggörande och hur mycket en konservator får förändra ett kulturarvsobjekt. I det här avsnittet besöker vi Flygvapenmuseum i Linköping och möter Linnea Holmberg, intendent och utbildad konservator, för att prata om utmaningarna med att bevara deras samlingar.