Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 22, 2020

Vad mer kan vi lära oss om kulturarvet? Ett avsnitt om nya tekniker för dokumentation och om utvecklingen inom konservatorsyrket. Något som utmanar och utvecklar konservatoryrket är teknikutvecklingen och digitaliseringen som pågår i samhället. Ny teknik och nya metoder för att analysera och arbeta med material gör ständigt entré. För att få en inblick i vad som pågår inom teknikutveckligen inom de områden som rör konservering och inte minst hur det påverkar utbildningen av konservatorer träffade vi Jonathan Westin som är docent inom kulturvård och är forskningskoordinator för digital humaniora vid Göteborgs universitet. Vi besöker också Heritage Science Forum som hölls på RISE i Göteborg i december 2019, som är en konferens om det som kallas heritage science. Här träffar vi Stavrola Golfomitsu, Austin Nevin, Björn Nilsson, Mariateresa Pullano.